Blumen

Novo Nordisk

Novo-ånden har i et århundrede været hemmeligheden bag en af Danmarks mest attraktive arbejdsmiljøer. Så hvordan sikrer vi, at Generation Z ikke ender som det sorte får i en af Danmarks ældste familievirksomheder?

Ny generation – nye udfordringer.

Virksomhedskulturen hos Novo Nordisk behøver næppe en introduktion. Beundret for sine stærke værdier om at gøre verden til et bedre sted, skaber medicinalgiganten stærke værdibaserede fællesskaber på tværs af generationer og baggrunde, der resulterer i en efterstræbelsesværdig loyalitet og sammenhængskraft blandt de næsten 60.000 ansatte på verdensplan.


Med store ambitioner om 100% vækst over de næste ti år, er der altså god grund til at forsøge at løse fremtidens arbejdsmarkeds udfordringer her og nu.


Pharmafamilien efterspurgte metoder til at kunne tiltrække og fastholde næste generations store talenter. I en tid, hvor den gennemsnitlige Generation Z-kollega bliver i deres stilling i under to år, og ankommer med helt andre forventninger til det konventionelle arbejdsliv, var der behov for proaktivt at se udfordringerne i øjnene.

Lederne på skolebænken.

I Blumen hjalp vi Novo Nordisk med at skabe en øget bevidsthed om de generationelle forskelle i arbejdslivet. Gennem korte, intensive forløb har vi uddannet ledergrupper til følelsesmæssig intelligent kommunikation og psykologisk tryghed – færdigheder, der er fællesskabende og styrker de unge medarbejderes tilhørsforhold til Novo-familien.


Gennem Blumens egen datadrevne researchplatform, fik vi kvalitative indblik fra både de unge og ledelsen selv, og skabte muligheder for ikke blot at udtrykke problemerne mellem grupperne, men også at komme på banen med egne løsningsforslag. På baggrund af researchfasen dannede vi rammerne for et ledelsesforløb, der i tæt samarbejde med de unge ansatte gav lederne et sociologisk og psykologisk blik på fremtidens arbejdsmarked, nye kommunikationsværktøjer og ikke mindst konkrete handleplaner for fastholdelse af den nye generation.