Blumen

Godt for jeres trivsel. Endnu bedre for bundlinjen.

Med Blumen kan du tilbyde datadrevne forløb til dine medarbejdere, der styrker performance, øger loyalitet og reducerer sygefravær.

En investering i præventive forløb giver et typisk afkast på 3,18x.


God gerning – endnu bedre investering

At sende en kollega i forløb giver et return on investment på op til 3,18× i form af bla. øget performance.

Betal kun for forløbene – intet andet

Hos Blumen tager vi 0 kr. i skjulte gebyrer. I kan helt selv justere, hvor mange forløb I vil tilbyde jeres kollegaer.

Fra mærkbart til målbart

Med vores Manager Dashboard kan I løbende måle den økonomiske og sociale bæredygtighed af forløbene.


Der er mange gode grunde til at investere i dine ansattes personlige udvikling.

Øget performance

Mentalt stærke kollegaer arbejder bare bedre. Vores forløb giver dine kollegaer værktøjer til at opnå mere uden at gå på kompromis med deres sundhed.

Bedre fastholdelse

Undgå at dine største talenter smutter over til konkurrenten. Vores forløb vil øge dine kollegaers loyalitet til din virksomhed.

Færre sygemeldinger

Sygefravær koster dyrt – på mere end bare den sociale konto. Vores forløb mindsker risikoen for dyre langtidssygemeldinger.

Klar til at blive en af Danmarks mest effektive arbejdspladser?

Book et 30-minutters intromøde med Jonas her og hør om mulighederne for at starte i et prøveforløb i dag.

Linket åbner et nyt vindue.


Kilde: Gallup

85% er decideret uengagerede i deres arbejde.

Quiet quitting er kommet for at blive. Medarbejdere i forløb hos Blumen er mere produktive og engagerede i deres arbejdsopgaver.

Kilde: Deloitte

40% turnover. På under to år.

Så mange af den yngste generation på arbejdsmarkedet siger op efter mindre end 24 måneder. Vores forløb øger loyaliteten til arbejdspladsen.

Kilde: DI

1.000.000 kroner.

Så meget kan det koste, når en leder bliver langtidssygemeldt. Hos Blumen starter et forløb på 1.200 kr. per session.

FAQ

Brug vores (beta!) tilbudsrobot til at få et tilbud til jeres virksomhed ved at trykke på "Få et tilbud" oppe i menuen.

Der er mange grunde til at starte i et forløb hos Blumen – alle er gode og rigtige.

Som kunde i Blumen giver du dine kollegaer muligheden for at mærke efter og arbejde på deres udfordringer, inden det går galt. Det sparer både tid, penge og ressourcer – og giver samtidig dig en mulighed for at vise dine kollegaer, at I tager jer af dem og deres mentale helbred.

Nogle starter i forløb for at arbejde med konkrete problemstillinger, der afholder dem fra at leve op til deres fulde potentiale. Gængse problematikker inkluderer stress, angst og depression, men kan også udspringe af svære relationer, livskriser eller eksistentielle spørgsmål.

Andre starter i forløb, fordi det faktisk går ret godt – og de derfor har energi til at gå i dybden og udforske mere af deres potentiale.

Det afgørende er, at dine kollegaer er nysgerrige på at lære sig selv bedre at kende.

Det kan være grænseoverskridende at starte i forløb – men at tage skridtet ind i den første samtale er uden tvivl det sværeste. Hos Blumen arbejder vores psykologer med metodefrihed. Det betyder, at de ikke vedkender sig samme skematiserede tilgang, men frit kan benytte sig af de metoder, der er mest gavnlige for netop din enkelte kollegas forløb.

I en første samtale vil din kollega samarbejde med deres psykolog og tilrettelægge, hvad det kommende forløb skal handle om.

Hos Blumen favner vi både bredt og præcist. Derfor bruger vi flere forskellige tilgange som blandt andet kognitive, systemiske, integrative, narrative og interpersonelle værktøjer.

Uanset den tilgangen er vores erfarne psykologer hos Blumen dedikerede til at skabe et trygt og støttende rum, hvor dine kollegaer kan udforske deres udfordringer, styrke deres ressourcer og opnå personlig vækst og velvære. Vores mål er at hjælpe dine kollegaer med at skabe positive forandringer i deres liv og opnå en dybere forståelse af sig selv og deres relationer.

I vores Manager Dashboard får du adgang til anonymiseret og ikke-personfølsom, selvrapporteret data som for eksempel livskvalitet, stressniveau og performance. Derudover risikoen for sygefravær, loyalitetsfølelse og generel medarbejdertilfredshed.

Hos Blumen har vi et stort netværk af fast tilknyttede psykologer, der er kategoriseret efter baggrund, kompetencer og metode. Psykologerne bliver optaget i netværket på baggrund af en udførlig fagligt, personligt og professionelt forankret screeningproces.

Gennem vores partnere i Avilius har vi også adgang til en gruppe fastansatte kandidatstuderende fra psykologistudiet, der kan varetage mindre terapeutiske opgaver til fx. virksomheder med mange unge medarbejdere.

Ræk ud til os, hvis du er interesseret i at starte forløb med kandidatstuderende til din unge virksomhed.

Hos Blumen køber du et vist antal licenser. Én licens giver adgang til forløb for én person i ubegrænset tid. Det er typisk mellem 10-15% af medarbejderne i en virksomhed, der er interesserede i at starte i forløb.

Har I således fx. ti licenser hos Blumen, kan ti af dine kollegaer være i forløb samtidig. Ved øget intereesse kan I enten føje flere licenser til jeres virksomhedsaftale, eller tilføje de overskydende interessede tilmeldinger til en venteliste. Ved ventelistefunktionaliteten er det således først-til-mølle, og dine tilmeldte kollegaer vil få direkte besked, når der igen er en ledig licens til rådighed.

Alle forløb er forskellige, men for at sikre en reel effekt, anbefaler vi som minimum ti sessioner. På den måde kan din kollega i samarbejde med deres psykolog i ro og mag arbejde dybdegående med de nærværende udfordringer.

Hos Blumen kan man starte i forløb, lige når man har lyst. Ønsker du kun at tilbyde forløb til dine kollegaer udenfor arbejdstiden, aftaler vi selvfølgelig dette. De ønskede rammer for forløbene tilrettelægges sammen med dig, så vi sikrer maksimal effektivitet i arbejdsdagen.

Vi har erfaret, at cirka 10-15% af de ansatte i din virksomhed er interesserede i at starte i forløb i dag. Ved forhøjet efterspørgsel kan I føje yderligere licenser til jeres virksomhedsaftale eller tilføje de interesserede kollegaer til en intern venteliste. De vil løbende få direkte besked, når der er en ledig licens.

Er der kontinuerligt et højt antal kollegaer på ventelisten anbefaler vi, at man løbende tilføjer licenser til sin virksomhedsaftale for at sikre medarbejdertilfredsheden og kollegaernes mentale trivsel.

Alle vores virksomhedsaftaler starter med en vurdering af, om I har brug for vores ydelser. Vores mest populære vurdering inkluderer et opstartsprogram, der giver adgang til sessioner for fem ansatte i tre måneder.

Efter de tre måneders opstart, vil vi sammen med dine kollegaer i forløb finde ud af, om vores løsning er den rette for jer.

På fremtidens arbejdsplads har vi vores hele personlighed med på kontoret. Udfordringer og muligheder i privatlivet påvirker vores arbejdsliv – og omvendt. Derfor kan man som klient i Blumen tale med sin psykolog om lige præcis det, der fylder i alle aspekter af livet.

Vores psykologer arbejder under tavshedspligt og er underlagt de etiske principper for psykologer i Norden. Individuel og personfølsom data er derfor ikke tilgængelig.

Den overordnede effektivitet af forløbene og de relaterede metrikker – medarbejdertilfredshed, livskvalitet mv. aggregeres i fuldt anonymiseret form og kan løbende monitoreres på dit Manager Dashboard.