Blumen

Hvad er ADHD?

ADHD er en neurobiologisk tilstand og diagnose, der påvirker opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet. Mennesker med ADHD kan have svært ved at koncentrere sig, have impulsiv adfærd og være urolige. Dette kan påvirke deres skole- og arbejdspræstationer samt sociale relationer.