Blumen

Hvad er selvværd?

Selvværd er den overordnede opfattelse af ens egen værdi som menneske. Det handler om at have en sund respekt for sig selv og tro på, at man er værdifuld og fortjener kærlighed og respekt. Mennesker med et sundt selvværd har ofte større tillid til deres egne beslutninger og er bedre rustet til at håndtere livets udfordringer. Terapi kan hjælpe med at arbejde med eventuelle negative selvopfattelser og styrke selvværdet gennem selvrefleksion, øvelser og øget selvbevidsthed.